Vrouwenkoor Klankkleur bestaat uit 24 leden. Het repertoire bestaat voornamelijk uit originele composities voor vrouwenstemmen 

Het koor is klassiek, met uitstapjes naar o.a. volkslied bewerkingen en close harmony. Het koor zingt zowel a-cappella als met instrumentale begeleiding. In 2015 maakte het koor een concertreis naar Praag, in 2016 deed het succesvol mee aan het Ned. Koor Festival (NKF) en in 2017 bestaat het koor 25 jaar. Op donderdagavond zijn de repetities van het koor.