Stichting de Muzenval is in 2002 op mijn initiatief opgericht, om mijn ideeën voor kunstzinnige en culturele projecten gestalte te kunnen geven.

Als artistiek leider programmeerde ik in 2002 in samenwerking met het Bijbels Openluchtmuseum te Heilig Landstichting "Le Roi David".
In 2004 volgde "Crucifixus" met als ondertitel: beelden - kruisen - klanken en in 2010 "Morgenster" en "Via Crucis". In 2011 werd de wereldpremière van "Siddhartha" gerealiseerd. In 2012 volgde een reprise van Via Crucis en in 2013 vond de prèmiere plaats van mijn muziektheatervoorstelling "Sara Toestra".

 

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van muziek, muziektheater of toneel met experimenteel, educatief en/of vernieuwend karakter, met als uitgangspunt de verbinding met andere kunstzinnige of maatschappelijke uitingen van welke aard ook.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het verzorgen van concerten en voorstellingen
  • het organiseren van openbare repetities, workshops, masterclasses en lezingen
  • het (doen) uitgeven van publicaties

Meer informatie op de website van de Muzenval.